අපගේ සමාගම වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ජිනන් පිහිටා චීනයේදී Zongchi වාහන අමතර කොටස් කම්පැනි ලිමිටඩ්, ෂැන්ෙඩොන්ග් පළාත, SINOTRUK නිජ බිම, බලගතු සහ ශීඝ්රයෙන් දියුණු වන නිෂ්පාදන සමාගම වේ. හොඳ වාණිජ ණය සහ උසස් කළමනාකරණ මාදිලිය, අපි ගොඩක් දේශීය මෝටර් රථ නිෂ්පාදකයින් විශිෂ්ට දෙරටේ සබඳතා ස්ථාපිත කර ඇත. අපි හැම විටම අපේ ව්යාපාර දර්ශනය බද්ධවී ඇත "අවංක කළමනාකරණය, ගුණාත්මක සේවාවක්, අන්යෝන්ය යහපත හා ක ජයක් දිනා" සහ පාරිභෝගික තෘප්තිය, සම්මත මෙහෙයුම් හා ඝන මෙහෙයුමේ අරමුණ බද්ධවී.